DGF

Medlemskab

 

 

 

Børn
10 €
pr. måned

 

 

 

 

 

 

 

Unge / Elever
13 €
pr. måned

 

 

 

 

 

 

 

Voksne
15 €
pr. måned

 

 

 

 

 

 

 

Familie
25 €
pr. måned

 

 

 

Download optagelsesblanketten her:

Yderligere informationer

Optagelsesgebyret er et månedligt medlemskontingent.

En reducering af medlemskontingentet kan kun ske efter skriftligt andragende til bestyrelsen, der træffer afgørelsen. Reduceringen er begrænset til at gælde et år. Efter skriftligt andragende kan bestyrelsen også træffe en afgørelse om at udsætte kontingentet helt, dog kun i et begrænset tidsrum.

Opkrævningen af medlemskontingentet sker pr. kvartal den 1.2., 1.5., 1.8. og 1.11. i det såkaldte „Lastschriftverfahren“. Efter ønske kan opkrævningen også ske månedligt den 1. I hver måned.

Omkostningerne, der opstår i forbindelse med at opkrævningen ikke kan effektueres, betales af medlemmet. Der opkræves et gebyr på 3,- euro per kvartal fra de medlemmer, der ikke ønsker at deltage i „Lastschriftverfahren“ og er kontantbetaler hhv. regningsmodtager.

Yderligere former for medlemskab

Udover det normale medlemskab kan der opnås et passivt medlemskab. Her er kontingentet 5,50,- euro per måned.

I tennisafdelingen er medlemskontingentet 5,50 euro per måned. Hertil kommer et særligt afdelingsbeløb på 25,- euro per år.

På grund af de stadig stigende udgifter i fodboldafdelingen har man på afdelingsmødet den 7. marts 2019 med stort flertal besluttet at opkræve et særskilt afdelingsgebyr for alle fodboldmedlemmer i DGF, der ser ud som flg.

Børn: 2,- euro pr. måned
Unge: 2,- euro pr. måned
Voksne: 3,- euro pr. måned
Familiemedlemskab: 4,- euro pr. måned.

Dette gebyr opkræves fra 1. Juli 2019. Det normale kontingent forbliver uændret.

Scroll to Top