Boksning

Det kan måske forundre, men boksesporten hører med til de tidligste idrætstilbud i DGF. I 1953 forlod bokseafdelingen DGF og dannede en egen forening „DBK Sparta“, der fremover havde stor succes. Kontakten til DGF var dog altid tilstede. I 1999 spurgte DBK Sparta, om den ikke kunne optages i DGF igen, fordi man af mange grunde ikke længere kunne opretholde selvstændigheden. På grund af de store traditioner blev der atter dannet en bokseafdeling i DGF.

I dag har afdelingen ca. 60 medlemmer og træner tre gange om ugen i kældergangen i Idrætshallen i Moltkegade. Man kan på grund af de trange vilkår i kældergangen ikke optage flere medlemmer, selvom interessen er stor. Afdelingen består af en gruppe, der træner til kampe og mesterskaber. Gruppen kan jævnligt fremvise bemærkelsesværdige resultater ved turneringer og mesterskaber. Desuden er der en større gruppe, som driver boksegymnastik. Med mellemrum gennemføres med stor succes egne kampdage i Idrætshallen.
Desuden har afdelingen gode kontakter til foreninger i Danmark.

Trænere er igennem mange år Torge Sukus, der også er afdelingsleder og Martin Erdmann.

Resümee

Boxen ist eine der am längsten bei DGF angebotenen Sportarten, auch wenn die Boxer zeitweise unter dem Namen „DBK Sparta“ firmierten, unter denen man zeitweise sogar in der Bundesliga geboxt hat. 1999 erfolgte die Rückkehr zu DGF. Derzeit haben die Boxer etwa 60 Mitglieder, die dreimal pro Woche im Kellergang in der Idrætshallen unter der Leitung von Torge Surkus und Martin Erdmann trainieren. Eine Gruppe nimmt auch an Wettkämpfen teil, oft in Dänemark.